Adres korespondencyjny: 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 1/31

Telefon: 502 527 002