Nasza Fundacja powstała z inicjatywy kilkunastu osób czynnych zawodowo, także emerytów w celu działania pro publiko bono z zachowaniem zasad fair play; stąd akronim nazwy organizacji FAIR (Fundacja: aktywność, innowacje, rozwój).  Osoby te działały często wolontarialnie na rzecz wspierania aktywności lokalnych społecz­ności w myśl zasad zrównoważonego rozwoju pod kątem gospodarki, ekologii i dobrostanu społecznego. Przykładem działań Fun­da­torów są zrealizowane przez nich wcześniej projekty, w tym m.in. Wejście w świat (3 dwutygodniowe edycje) dla 60 absolwentek szkół zawodowych ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, które mimo braku wsparcia rodziny chciały przez zdobycie nowych kwalifikacji zmienić swój status społeczny, także zrealizowany w ramach PO FIO pn. „Aktywizacja monitoringu społecznego wykonywania zadań publicznych w realizacji celów polityki ekologicznej państwa oraz ochrony środowiska opartej na zrównoważonym rozwoju w woj. pomorskim” dotyczący tematyki ekologicznej, społecznej i ekonomicznej. W zorganizowanych w wielu miastach Pomorza „Seminariach dla aktywnych obywateli w sprawach własnego środowiska” wzięło udział ponad 1000 dorosłych i młodych mieszkańców naszego województwa. Wśród działań wolontarialnych jeszcze przed założeniem Fundacji były organizowane polsko-ukraińskie wymienne wyjazdy studyjne dla młodzieży m.in.  do Doniecka, Lwowa i na Krym, a w Polsce na terenie Trójmiasta i woj. pomorskiego, także szkolenia dla samorządowców ukraińskich realizowane m.in. w Sumach, Charkowie, Kijowie, Lwowie i Odessie oraz mniejszych miejscowościach w podanych obwodach. 

Goto Top