Nasza Fundacja powstała z inicjatywy kilkunastu osób czynnych zawodowo, także  w wieku emerytalnym, w celu działania pro bono z zachowaniem zasad fair play; stąd akronim nazwy organizacji FAIR (Fundacja: aktywność, innowacje, rozwój).  Fundatorzy działali często wolontarialnie na rzecz wspierania aktywności lokalnych społeczności w myśl zasad zrównoważonego rozwoju pod kątem gospodarki, ekologii i dobrostanu społecznego. Przykładem takich działań są realizowane przez nich wcześniej projekty, w tym m.in. Wejście w świat (3 dwutygodniowe edycje) dla 60 absolwentek szkół zawodowych ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, które mimo braku wsparcia rodziny chciały zdobywając nowe kwalifikacje zmienić swój status społeczny;  także realizowany w ramach PO FIO pn. „Aktywizacja monitoringu społecznego wykonywania zadań publicznych w realizacji celów polityki ekologicznej państwa oraz ochrony środowiska opartej na zrównoważonym rozwoju w woj. pomorskim” dotyczący tematyki ekologicznej, społecznej i ekonomicznej. W zorganizowanych w wielu miastach Pomorza „Seminariach dla aktywnych obywateli w sprawach własnego środowiska” wzięło udział ponad 1000 dorosłych i młodych mieszkańców naszego województwa,  także wieloletnie działania na rzecz dokumentalizacji i rozwoju kultury naszego regionu, czego efektem są nie tylko wydarzenia kulturalne zwłaszcza promujące Kociewie, ale także wydawanie niezliczonych ilości publikacji, tomików poezji, albumów (m.in. Visiting Poland (Gdańsk-Warszawa), pozycji książkowych popularyzujących osoby szczególnie zasłużone dla Pomorza i jego polskości (w tymKs. Ppłk Józef Wrycza – Działacz niepodległościowyWśród działań wolontarialnych,  jeszcze przed założeniem Fundacji były organizowane polsko-ukraińskie wymienne wyjazdy studyjne dla młodzieży m.in.  do Doniecka, Lwowa i na Krym, a w Polsce na terenie Trójmiasta i woj. pomorskiego, także szkolenia dla samorządowców ukraińskich realizowane m.in. w Sumach, Charkowie, Kijowie, Lwowie i Odessie oraz mniejszych miejscowościach w podanych obwodach, a w Polsce na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego.