W perspektywach działania Fundacji uwzględnialiśmy doświadczenia fundatorów – ludzi z pasją, o różnym cenzusie naukowym oraz o różnorodnym profilu i stażu zawodowym. Ta pasja determinuje nas do ciągłej aktywności, zwłaszcza na rzecz innych. Dla skuteczności planowanych działań założyciele FAIR postanowili wspólnie wykorzystać wieloletnie doświadczenia tworząc fundację, której misją jest hasło: Innowacje poprzez aktywny rozwój w życiu i biznesie, stanowiące odpowiedź na bariery hamujące poprawę jakości życia w różnych środowiskach, wynikające często z bierności osób lub ich niewiary w poprawę bytu. Fundacja chce rozwijać innowacyjne i aktywne postawy sprzyjające poprawie jakości życia i pracy poprzez m.in. promowanie etyki w relacjach międzyludzkich i biznesowych, pobudzanie świadomości i kreatywności społecznej na różnych polach. Celem działań Fundacji są m.in. starania o przybliżenie niżej uposażonym rodzinom dostępu do usług związanych z jakością oraz poziomem życia dostępnych dla osób znajdujących się w dobrej sytuacji finansowej. Te wyzwanie kształtują wizję rozwoju FAIR, w której wyróżniono cele strategiczne, operacyjne oraz działania, wspierające jej rozwój. Są to: zbudowanie marki FAIR, dbałość o profesjonalność w działaniu Fundacji, dbałość o stabilną sytuację finansową oraz wiarygodność Fundacji jako podmiotu zdolnego do współpracy i partnerstwa, także z podmiotami publicznymi. Zamierzeniem Fundacji jest to, by jej działania odpowiadały regionalnym i krajowym dokumentom strategicznym, co może przyczyniać się do efektywnego i rzeczywistego wdrażania polityki spójności poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych w woj. pomorskim. Różnorodność zainteresowań, kompetencji i profesji Fundatorów stanowi podstawę do współpracy z wieloma podmiotami, co może wpływać na synergię planowanych działań. Deklarowane społecznikostwo Fundatorów na rzecz FAIR nie wyklucza stworzenia struktury administracyjnej sprzyjającej profesjonalizmowi w działaniach. Podział odpowiedzialności za efekty działań powinien dotyczyć nie tylko organów zarządczych, ale wszystkich obecnych Fundatorów oraz osób przystępujących do Fundacji lub pozyskanych do współpracy. Celem wewnętrznym Fundacji jest także kultywowanie potrzeby oraz umożliwienie rozwoju osobistego Fundatorów bez względu na wiek i już posiadany cenzus. Z tego wynika także stworzenie marki FAIR upowszechnianej nie tylko dzięki jakości działania, ale także z wykorzystaniem współczesnych możliwości technicznych, medialnych i partnerskich.

 Chcemy odpowiadać na potrzeby rynku (np. uzupełniające szkolenia zawodowe czy ogólnodostępne seminaria), promowanie aktywnych zainteresowań artystycznych (np. związanych z ofertą teatrów czy koncertów), rozwijanie pasji i aktywnego trybu życia (np. fotografia, poezja, sztuka regionalna, sport) oraz planujemy realizować kolejne cele wynikające z rozwoju naszego kraju i otaczającej nas rzeczywistość z naciskiem na wymagania ekologiczne oraz potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem.

Najbardziej aktualnym dla nas wyzwaniem jest obecnie pomoc dla Ukrainy wynikająca nie tylko z zawartych znajomości i przyjaźni, ale przede wszystkim z tragicznej sytuacji tego Państwa. Staramy się dotąd pomagać indywidualnie, ale zależy nam na pełniejszej ofercie, która pomogłaby zainteresować młodzież ukraińską naszym regionem bogatym przyrodniczo, kulturowo i historycznie